Tủ Đông Alaska BCD-3568N (350L)

6,727,000.00  5,639,000.00 

Xem chi tiết