Lò Nướng Điện Gali GL-1145 (45 lít) – Trắng

2,624,000.00  2,229,000.00 

Xem chi tiết