Điều Hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8 (11.500 BTU)

11,000,000.00  9,349,000.00 

Xem chi tiết